Záhada samovznietenia človeka

Autor: Ľuboš Zahradníček | 25.7.2011 o 21:37 | Karma článku: 11,95 | Prečítané:  6946x

V roku 1966 v štáte Pensylvánia v USA za záhadných okolností zhorel 92 ročný Irving Bentley. Jeho telo našiel pracovník plynárenskej spoločnosti, ktorý práve vtedy robil v dome odpočet plynu. Telo podľahlo extrémnemu teplu, ktoré vypálilo do dvadsať centimetrov hrubej podlahy dieru. Ostatné horľavé predmety ostali nedotknuté.

Podľa štatistík sa v stredne veľkom meste do sto tisíc obyvateľov vyskytne ročne niekoľko tisíc požiarov. Väčšinou ide o udalosti u ktorých sa príčina skôr či neskôr objasní.

Nepochybne zložky hasičského záchranného systému tu nie sú zbytočné a vo svojich záznamoch by našli skutočne kuriózne prípady. Hasiči pojem samovznietenie poznajú. Môže začať horieť skládka odpadu v horúcom letnom dni, z odhodenej sklenenej fľaše, vznietia sa chemikálie pri nesprávnej manipulácií, na slnku môže vybuchnúť plynová bomba, čokoľvek môže horieť je potenciálne ohrozené.

V záznamoch hasičov a policajných zložiek sa občas vyskytne prípad, ktorý sa nedá zaradiť medzi „konvenčné“ pretože odporuje akejkoľvek logike.

Nie je otázka, či to existuje, nakoľko tieto prípady sú nevyvratiteľne zdokumentované. Spadajú do oblasti javov, ktoré existujú, no existovať by nemali. A nielen to. Nemáme ani predstavu o tom, čo je príčinou. Alebo áno?

„Bežný spôsob“ uhorenia človeka má svoje charakteristiky. Telo nezhorí úplne – utrpí v podstate iba smrteľné popáleniny. Intenzívne spaľovanie pri kremácií sa deje pri teplotách vyše 1200°C počas viac ako hodiny a pol a stále je potrebné veľké kosti rozdrviť.

Príklady

Prípadov samovznietenia je relatívne málo. V dvadsiatom storočí ich bolo odhadom 40, zdokumentovaných je okolo tristo prípadov za celú históriu, čo je dostatok na to, aby sa dali vysledovať spoločné znaky, odporujúce logike. Najprv si uveďme konkrétne príklady.

V roku 1966 v štáte Pensylvánia v USA za záhadných okolností zhorel 92 ročný Irving Bentley. Jeho telo našiel pracovník plynárenskej spoločnosti, ktorý práve vtedy robil v dome odpočet plynu. Telo podľahlo extrémnemu teplu, ktoré vypálilo do dvadsať centimetrov hrubej podlahy dieru. Ostatné horľavé predmety ostali nedotknuté.

V roku 1952 sa rozhodol 46 ročný Geln Denney že už má života po krk a podrezal si tepny. Tento fakt sa podarilo vyšetrovateľom zistiť na základe toho, že končatiny nezuhoľnateli – skôr ako sa stal obeťou vykrvácania zhorel v tajomných plameňoch. Vyšetrovatelia prišli s teóriou zdanlivo logickou, ale zlyhávajúcou na faktoch – že sa polial horľavinou, aby sa uistil, že mu zámer vyjde. Zámer mu nepochybne vyšiel, ale žiaden kanister s horľavinou nebol nájdený, nepotvrdilo sa ani len stopové množstvo benzínu, či inej horľaviny a ťažko si predstavíme človeka s podrezaným zápästím ako škrtá zápalkami o krabičku.

Ešte jeden bizarný prípad samovraha – Billy Peterson z mestečka Pontiac sa rozhodol otráviť sa výfukovými plynmi. Štyri minúty po tom, ako ho videla posledná osoba, ho našli v aute otrávaného oxidom uhoľnatým. Stav jeho tela však vypovedal o inom – Utrpel silné popáleniny, pričom tak ako v ostatných prípadoch interiér auta bol nepoškodený. Pri vyšetrovaní sa prišlo na to, že obeť mala oblečenie po celý čas na sebe, nie je možné, aby ho niekto vyzliekol a naspäť obliekol. Spätne dnes vieme identifikovať, že popáleniny v jeho prípade sú typické pre silné rádioaktívne žiarenie. Nemusím uvádzať, že žiaden zdroj takéhoto žiarenia nebol nájdený.

Samovznietenie na Slovensku

Aj na Slovensku poznáme niekoľko prípadov. Posledný je zo začiatku roka 2011. Prípad sa stal v Bratislave 10. marca. Okrem starenky zhorela ešte stolička na ktorej pravdepodobne sedela. Na fotografiách je vidno veľké množstvo horľavých predmetov ako stôl, záves na drevených dverách, plastová fľaša a podobne. Podlaha ostala nedotknutá (kachličky, ktoré v obrovskom teple popraskajú, odlepia sa od betónu). Telo sa nachádzalo asi dva metre od sporáka, ktorý bol vypnutý. Starenka bývala sama, bola vitálna a vždy keď stretla susedu na chodbe zvykla sa s ňou porozprávať. Aj v osudný večer sa tak stalo približne štyri hodiny pred príchodom hasičov. Hovoríte si dosť dlhý čas? Rozhodne nie na absolútnu kremáciu ľudského tela. Tak isto ako pri iných podobných prípadoch ani tu si odborníci nevedia rady.

Na Slovensku poznáme ešte prípad zo šesťdesiatych rokov, keď zhorela dvojica milencov v aute. Hádajte čo! Interiér auta bol nepoškodený, zatiaľ čo telá boli zuhoľnatené na prášok. Stalo sa to neďaleko Košíc a rýchlosť akou proces prebehol je šokujúca – obete sa ani nepokúsili z horiaceho pekla utiecť. Prípad sa stal za hlbokej totality, o záhadných okolnostiach sa dozvedáme len priamo od vyšetrovateľov a nie z verejnosti dostupných správ. Tento prípad naznačuje, že nemusí ísť len o jedinca, ale aj o celé skupiny. Viac tiel naraz pravdepodobne zuhoľnatie, pokiaľ sú v priamom fyzickom kontakte. Očitý svedkovia iných prípadov sa spravidla sami obeťami nestali.

Šokujúci bol prípad bezdomovca, ktorému zuhoľnatela iba panvová kosť. Svalstvo bolo prakticky nedotknuté. Oheň musel vzniknúť „v ňom“.

Priame svedectvá

Zopár ľudí prežilo, no ich svedectvá nedodávajú na objasnenie záhady ani o trochu viac svetla. Je známy prípad Jamesa Hamiltona profesora na univerzite v Tennessee, ktorému bez zjavnej príčiny vyšľahli plamene z ľavej nohy. Prežil. Známy je aj prípad letušky, ktorá prežila len vďaka duchaprítomnosti spolusediacej osoby v lietadle. Utrpela popáleniny na 20% tela. Oheň jej vyšľahol akoby priamo z brucha opäť bez zjavnej príčiny. Aj ona prežila. Na zahasenie boli použité deky.

Fakty

Samovznietenie samotné nie je dokázané. Neexistuje teória, ktorá by popisovala samovznietenie človeka ako samostatný jav – existujú len prípady s rovnakými styčnými bodmi, ktoré nemajú doposiaľ vysvetlenie a môžeme sa o tom rozprávať len ako o skupine izolovaných veľmi zriedkavých javov, ktoré však nie sú osamotené dostatočne na to, aby ich veda ignorovala – inak povedané za istých špecifických okolností sa „niečo“ konkrétne deje – čo má deštruktívne následky pre ľudské telo a má to nasledujúce špecifické vlastnosti:

1. Telo zhorí v priebehu veľmi krátkeho času, rádovo minúty. Najextrémnejší prípad trval šokujúcich 6 minút.

2. Telo obsahuje 60 – 70% vody. Je len veľmi zlým materiálom na živenie ohňa. Aj tak zasiahnuté časti tela zhoria bezo zbytku, premenia sa na biely prášok vrátane kostí. Vždy zhoria časti obsahujúce veľa vody, tepny, orgány, trup, mozog.

3. Aj napriek obrovskej energií potrebnej na takéto spálenie v extrémne rýchlom čase, oheň poškodí okolie iba minimálne, podlaha, kreslo, posteľ, oblečenie – iba v priamom styku s telom, často vôbec. Sú známe prípady, keď noviny, ktoré obeť držala v ruke, boli nepoškodené.

4. V málo prípadoch, keď samovznietenie prebehlo pred svedkami voda oheň nezahasila, ale podporila.

5. Prípady sa stávajú aj bez evidentnej vonkajšej príčiny – nefajčiarom, pri vypnutom sporáku, bez vonkajšieho ohnivého zdroja.

6. Štatisticky významné percento ľudí boli samotári, starí ľudia, alkoholici, chorí ľudia, ľudia plánujúci samovraždu.

7. Zo 40 prípadov v 20. Storočí sa po 18 stalo v USA a vo Veľkej Británií. Čím sú tieto krajiny charakteristické, že sa 90% prípadov odohralo práve tam? Alebo ide len o špičku ľadovca, pričom musíme pripustiť, že rozloženie na svete je rovnaké, len v iných krajinách sa jednoducho pripísali konkrétnej príčine?

Teórií je viac

Guľový blesk je jedna z teórií, ktorá naznačuje možnosť zhlukovania sa energie do akýchsi cestujúcich „oblakov“, ktoré v prípade, že sa dotknú človeka môžu spôsobiť jeho uhorenie. Existencia guľového blesku nie je potvrdená a nepodáva vedecké vysvetlenie.

Knôtový efekt bol donedávna horúcim (doslova) kandidátom na konečné objasnenie samovznietenia ľudí. V osemdesiatych rokoch sa dostal do pozornosti test odvysielaný stanicou BBC, v ktorom sa podarilo úspešne zapáliť prasa zabalené do deky, ktoré následne začalo samo horieť, pričom sa úspešne odskúšal sviečkový efekt – knôtom bola deka, ktorá nasiakla a horela za pomoci rozpusteného tuku. Funguje to, no dnes už vieme, že ani toto nie je odpoveďou - uhoľnatenie nedokáže vyvolať teplo vyššie ako v kremačnej peci, trvá príliž dlho (prasa horelo osem hodin a vnútri bolo surové), na zapálenie museli použiť asi liter benzínu a otvorený oheň, ktorý sa rozhodne nevyhýba horľavým predmetom na okolí.

Studená fúzia bola tiež horúcim (vlastne studeným) kandidátom až dovtedy, kým sa zistilo, že pokusy o studenú fúziu sú neopakovateľné a ostáva tak len v oblasti nepotvrdených hypotéz.

Elektrolýza vody by mohla vniesť viac svetla do zadymenej záhady. Za predpokladu, že vieme za účasti veľkého množstva energie oddeliť od seba vodík a kyslík (ktoré sa následne stávajú prudko horľavé a navzájom reagujú) mohlo by sa mnohé vysvetliť. Tak isto aj fakt, že oheň nič iné nespáli, zhoria tkanivá obsahujúce veľa vody a uvoľní sa obrovské množstvo energie v krátkom čase. Nezodpovedaná ostáva otázka, čo by tento proces spustilo.

Alkohol ako teória je dnes už spoľahlivo vyvrátený – obeťami sa stávali aj abstinenti. Zástanci tejto teórie tvrdili, že pri silnom alkoholickom opojení je možné že sa alkohol v krvi vznieti a spôsobí smrť uhorením. Obsah alkoholu v krvi potrebný na to aby krv bola horľavá je tak veľký, že obeť by zomrela na otravu dávno pred tým, ako sa k takémuto stavu vôbec mohla priblížiť.

Najvážnejší kandidát na vysvetlenie

Telo sa v normálnom režime nachádza v stave energetickej rovnováhy. Túto môžu narušiť choroby, medikamenty, ktoré sú de facto pre telo neprirodzené, alkohol, prípadne výkyvy elektromagnetického poľa zeme spôsobené napríklad erupciami na Slnku. Pripusťme, že telo je samé prirodzene rádioaktívne. Ľudské bunky obsahujú draslík, ktorý vylučuje pomerne dosť rádioaktívneho žiarenia. Za normálnych okolností to nie je problém, ale ak sa rovnováha naruší a tieto lúče sa stretnú s ťažkým vodíkom (deutériom) vznikne niečo podobné jadrovej reakcií. Deutérium sa nachádza v tuku, pričom v pečeni sa ho nachádza niekoľko násobne viac ako v iných častiach tela, čo by vysvetľovalo spálenie trupu. Pri tomto procese vodík generuje enormné množstvo tepla v krátkom čase. Následná reťazová reakcia by mohla znamenať totálnu deštrukciu tela v priebehu minút. Voda by v tomto prípade bola palivom a nie pomocou. Pripomína vám to neutrónovú (termonukleárnu) bombu? Správne a to je aj odpoveď na fakt, prečo horľavé materiály, ktoré vodu prakticky neobsahujú, ostávajú nedotknuté (o neutrónovej bombe je známe, že na veľké vzdialenosti ničí len to, čo je živé).

Najbližšie k vysvetleniu tohto javu je momentálne lokálna jadrová reakcia v telách obetí.

Najbližšie sa zameriam na azda najbizarnejší fenomén v novodobej histórií – mutiláciu dobytka a ľudí.

© Ľuboš Zahradníček 2011

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kočner písal aj Dankovi, ten odpovedal zdržanlivo

Danko v komunikácii vystupuje rezervovane.

Komentár Zuzany Kepplovej

A môže sa to stať aj vám

Danko s Ficom zase strašili.


Už ste čítali?